Het begrip ‘aanhaken’ duidt op het aankoppelen (of ‘aan de haak slaan’) van rijtuigen en/of wagons. Je stelt een complete trein samen (een stam rijtuigen of een stam goederenwagons) door deze aan elkaar vast te maken via de koppelingen. De koppelinghaak (rechtop staande) wordt ‘gevangen’ in de koppelingbeugel (vlakliggend) en deze blijven verbonden tot het moment dat de koppelinghaak wordt opgetild. Dit gebeurt meestal via een zogenoemde ontkoppelrail al dan niet op afstand elektrisch bediend waarmee de haak omhoog wordt geduwd tijdens het rijden van de treinstam over deze ontkoppelrail. De beugel glijdt automatisch weg waardoor de verbinding tussen beide voertuigen wordt verbroken. In het grootspoor wordt de schroefkoppeling door de rangeerder losgedraaid en de luchtslang van de remleiding losgekoppeld. Bij treinstellen wordt de zogenoemde Scharfenberg-koppeling vanuit de cabine door de machinist losgemaakt.

Het aanhaken is eigenlijk het gemakkelijkste moment van het rangeerproces, doordat het tegen elkaar aanduwen van de voertuigen voldoende is om de koppelingbeugel over de haak te laten glijden. Niet alle koppelingbeugels en koppelhaken zijn (helaas) gestandaardiseerd, waardoor niet elk railvoertuig automatisch zal koppelen. Tussen de fabrikaten zit dus nogal wat verschil. Het is echter voor veel fabrikaten mogelijk om de originele koppeling te vervangen door een gestandaardiseerd model.

Wie alles wil weten over koppelen – ontkoppelen – stroomvoerende koppelingen (handig om de binnenverlichting overal te laten branden) en kortkoppelen plus alles soorten koppelingen, kan terecht bij https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Koppelingen_in_schaal_H0

Kortgekoppeld Aanhaken - koppelen

Kortgekoppeld Aanhaken – koppelen

Op de foto zie je een prachtig voorbeeld van kortgekoppelde rijtuigen. De foto is van de Zwitserse modelbouwer Rainer Lüssi (via de Encyclopedie.beneluxspoor.net)